Affection Là Gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese lamaison.com.vnVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
affection
*
affection<ə"fek∫n>danh từ bỏ (affection for / towards somebody / something) cảm xúc ưa thích, yêu quý he felt great affection for his sister anh ta cảm giác rất yêu thương chị mình to lớn hold somebody in great affection rất mếm mộ ai I tried to lớn win her affection (s) Tôi cố gắng chiếm tình cảm của cô ấy bị bệnh hoặc tình trạng bị bệnh an affection of the throat bệnh viêm họng
*
/ə"fekʃn/ danh tự sự làm tác động đến, sự làm tác động ảnh hưởng đến tình cảm, cảm giác hope is one of the most pewerful affections of man hi vọng là giữa những tình cảm mạnh khỏe nhất của con bạn ((thường) towards, for) lòng yêu thương, sự yêu mến, tình cảm, thiện ý to lớn have an affection for children yêu con trẻ khổng lồ win someone"s affection được ai yêu thích bệnh tật, bệnh dịch hoạn affection towards khuynh hướng, ý tốt về tính chất, thuộc tính figure and weight are affections of bodies ngoài mặt và trọng lượng là ở trong tính của vật thể trạng thái khung người (do bị một cái gì ảnh hưởng tác động vào...) lối sống

*

kimsa88
cf68