CONFIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
confide
*
confidengoại động từ (to confide something lớn somebody) nhắc (một túng mật) đến ai nghe lớn confide a secret to somebody dành riêng điều bí mật với ai she confided her troubles to a friend cô ta phân bua những chuyện vấn đề của mình cho mình nghe he confided khổng lồ me that he had applied for another job anh ta nói riêng cho tôi biết rằng anh ta sẽ nộp 1-1 xin một bài toán làm không giống (to confide somebody / something to somebody / something) phó thác, giao phó to confide a task to lớn somebody giao phó một quá trình cho ai can I confide my children to lớn your care? tôi có thể giao bé tôi đến anh chăm sóc được hay không? to confide in somebody đầy đủ tin ai để hoàn toàn có thể kể cho những người đó nghe một điều túng mật; tỏ bày tâm sự cùng với ai there"s no one here I can confide in trên đây không có bất kì ai để tôi giãi bày tâm sự tin cậy
*
/kən"faid/ ngoại hễ từ (cong to) nói riêng; thổ lộ tâm sự to lớn confide a secret lớn somebody nói riêng điều bí mật với ai phó thác, giao phó khổng lồ confide a task to somebody giao phó một các bước cho ai
*