Div là gì pascal

     
+, -, *, Div, Mod+, -, *, / Phép phân tách lấy phần nguyên: DIV

Phép chia lấy số dư: MOD

Ví dụ: 10 div 3 = 3; 10 thủ thuật 3 = 1;

5 div 10 = 0; 3 gian lận 7 = 31.2. Quan lại hệ: ; =; =;

1.3. Logic: And; Or; Not

Chú ý:

công dụng của những phép toán tình dục trả về giá trị lôgic (True hoặc False)

Ứng dụng của những phép toán lôgic để tạo ra các biểu thức phức tạp.Bạn vẫn xem: Div là gì pascal

2. Biểu thức số học


*

Chú ý: Trong một vài trường hợp để tránh nên tính lại biểu thức số học các lần ta nên thực hiện biến trung gian.

Bạn đang xem: Div là gì pascal


*

TRUNC(x)Trả về số nguyên ngay gần với x độc nhất nhưng bé hơn x.INT(x)Trả về phần nguyên của xFRAC(x)Trả về phần thập phân của xROUND(x)Làm tròn số nguyên xPRED(n)Trả về giá trị đứng trước nSUCC(n)Trả về giá chỉ trị thua cuộc nODD(n)Cho giá trị TRUE giả dụ n là số lẻ.INC(n)Tăng n thêm một đơn vị (n:=n+1).DEC(n)Giảm n đi 1 đơn vị (n:=n-1).

Xem thêm: Samsung A72 Khi Nào Ra Mắt, Mọi Thứ Về Samsung Galaxy A72 5G Sắp Ra Mắt

Biểu thức quan liêu hệ

(?) Biểu thức1, Biểu thức 2 ở đấy là gì?

Vd: a>0; a+b>c;

Biểu thức lôgic

Vd1: x ko âm x>=0 hoặc Not(x((i mod 2 = 0) & (i mod 5=0)) Or ((i gian lận 2 0) và (i gian lận 3=0))


Câu lệnh gán

Cp: :=;

Var delta,a,b:Integer;

x1,x2: Real;ok:Boolean;

Hãy chỉ ra những lệnh đúng, không nên và vì sao sai?

A. A:=sqr(b);

B.b:=sqrt(a);

C.ok:=a/b;

D. Delta:=sqrt(b*b-4*a*c);

E.ok:=a>b;

F.x1:=x2 hack 2;


(?) Cho đoạn ct sau: a:=5; b:=7;

tg:=a; a:=b; b:=tg;

Sau khi tiến hành đoạn ct trên quý giá của a cùng b từ bây giờ bằng bao nhiêu?3. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

3.1. Đối cùng với Turbo Pascal

Để soạn thảo, dịch, triển khai và hiệu chỉnh chương trình Pascal cần phải có tối thiểu các tệp:

TURBO.EXE; 2. TURBO.TPL; 3. GRAPH.TPU; 4. EGAVGA.BGI.

Xem thêm: Người Khóc Làm Gì Người Ơi Nhớ Làm Gì Người Ơi? Lời Bài Hát Khóc Làm Gì

Một số lệnh và phím tắt hay được dùng khi viết chương trình trong Pascal:

Các thao tác làm việc trên khối văn bản

Chọn khối văn bản: Shift + Ctrl-KY: Xoá khối văn bạn dạng đang chọnCtrl-Insert: coppy khối văn bạn dạng đang lựa chọn Clipboard (Ctrl+Ins)Shift-Delete: giảm khối văn bản đang lựa chọn vào Clipboard.Shift-Insert: Dán khối văn từ bỏ Clipboard vào vị trí nhỏ trỏ.

3.1. Đối với không tính tiền Pascal (Cài đặt theo hướng dẫn)