Giá hiện hành là gì

     

GDP dựa trên giá hiện hành và giá cố định là hai chỉ ố kinh tế vĩ mô chính được ử dụng rộng rãi. Mỗi quốc gia tính toán cả hai biện pháp do

NộI Dung:

Sự khác biệt chính - Giá hiện tại so với Giá cố định

GDP dựa trên giá hiện hành và giá cố định là hai chỉ số kinh tế vĩ mô chính được sử dụng rộng rãi. Mỗi quốc gia tính toán cả hai biện pháp do sự khác biệt của chúng; chúng cũng được biết đến rộng rãi tương ứng là GDP danh nghĩa và thực tế. Mối quan hệ giữa giá hiện hành và giá cố định là giá cố định GDP được tính từ giá hiện hành của GDP. Sự khác biệt chính giữa giá hiện tại và giá cố định là GDP theo giá hiện hành là GDP không được điều chỉnh do tác động của lạm phát và theo giá thị trường hiện tại trong khi GDP theo giá cố định là GDP điều chỉnh theo ảnh hưởng của lạm phát.Bạn đang xem: Giá hiện hành là gì

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Giá hiện tại là gì 3. Giá cố định là gì 4. So sánh song song - Giá hiện tại so với Giá cố định ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Giá hiện tại là gì?

GDP theo giá hiện hành là GDP chưa được điều chỉnh do tác động của lạm phát; do đó, đây là giá thị trường hiện tại. Một tên khác được đặt cho GDP theo giá hiện hành là GDP danh nghĩa. GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) là giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một thời kỳ (hàng quý hoặc hàng năm). Trong GDP, sản lượng được đo lường theo vị trí địa lý của sản xuất. GDP theo giá hiện hành có thể được tính theo công thức sau.

Bạn đang xem: Giá hiện hành là gì

GDP = C + G + I + NX

Ở đâu,

C = chi tiêu của người tiêu dùngG = chi tiêu của chính phủI = đầu tưNX = xuất khẩu ròng (Xuất khẩu - Nhập khẩu)

Theo nghĩa kinh tế rộng hơn, sản lượng, thu nhập và chi tiêu trở nên ngang nhau khi chi tiêu của một người trở thành thu nhập của người khác khi hàng hóa và dịch vụ (đầu ra) đang được chuyển giao. Do đó, ba phương pháp dưới đây có thể được sử dụng để tính GDP theo giá hiện tại.

Phương thức đầu ra

Phương pháp này kết hợp giá trị của tổng sản lượng được sản xuất trong tất cả các ngành (sơ cấp, cấp hai và cấp III) của nền kinh tế, bao gồm nông nghiệp, các ngành sản xuất và dịch vụ.

Phương pháp thu nhập

Phương pháp thu nhập tổng hợp tất cả các khoản thu nhập nhận được do sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế trong một năm. Tiền lương và tiền công từ lamaison.com.vnệc làm và tự kinh doanh, lợi nhuận từ các công ty, tiền lãi cho người cho vay vốn và tiền cho thuê đất được tính theo phương pháp này.

Phương pháp chi tiêu

Phương pháp chi tiêu cộng tất cả các khoản chi tiêu trong nền kinh tế của các hộ gia đình và doanh nghiệp để mua hàng hóa và dịch vụ.

Xem thêm: Bài 34: Phân Biệt Just As Là Gì ? Nghĩa Của Từ Just As Trong Tiếng Việt

Giá cố định là gì?

GDP theo giá cố định là GDP được điều chỉnh theo tác động của lạm phát và được gọi là GDP thực. Lạm phát làm giảm giá trị thời gian của tiền và giảm lượng hàng hóa và dịch vụ có thể mua được trong tương lai. Do đó, GDP theo giá cố định thấp hơn GDP theo giá hiện hành.

GDP theo giá cố định được tính như sau

GDP thực = GDP danh nghĩa / Giảm phát

Giảm phát là phép đo lạm phát kể từ năm gốc (một năm trước được chọn để tính GDP). Mục tiêu của lamaison.com.vnệc sử dụng công cụ giảm phát là loại bỏ ảnh hưởng của lạm phát.

Ví dụ. GDP thực tế năm 2016 được tính theo giá của năm 2015 làm năm gốc. Tỷ lệ lạm phát là 4% và GDP danh nghĩa của năm 2016 là 150.000 đô la. Do đó, GDP thực tế là,

GDP thực = 150.000 USD / 1,04 = 144, 23,77 USD


*

GDP theo giá cố định là thước đo chính xác hơn về tình trạng kinh tế của một quốc gia vì lạm phát làm suy giảm giá trị của đồng tiền. Tốc độ tăng trưởng GDP và GDP bình quân đầu người là những chỉ số kinh tế quan trọng ảnh hưởng đến một số quyết định được thực hiện ở cấp quốc gia; do đó, điều quan trọng nhất là chúng được đo ở mức độ chính xác.

Sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá cố định là gì?

Tóm tắt - Giá hiện tại so với Giá cố định

Chênh lệch giữa giá hiện hành và giá cố định chủ yếu phụ thuộc vào lamaison.com.vnệc GDP được tính toán dựa trên số tiền tăng cao hay liệu tác động của lạm phát đã được loại bỏ. Tăng trưởng GDP theo giá hiện hành không nhất thiết có nghĩa là tăng hoạt động kinh tế do giá cả tăng dựa trên lạm phát. Tăng trưởng GDP theo giá cố định giải quyết hạn chế này và là dấu hiệu tốt hơn về tăng trưởng kinh tế.

Xem thêm: Liên Kết Điện Thoại Với Máy Tính Dễ Thực Hiện, Hướng Dẫn Kết Nối Điện Thoại Với Máy Tính

Tải xuống phiên bản PDF của Giá hiện tại so với Giá cố định

Người giới thiệu:

1. Segal, thành Troy. "Tổng sản phẩm trong nước (GDP." Investopedia. N.p., ngày 17 tháng 5 năm 2017. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 10 tháng 7 năm 2017. 2. "GDP danh nghĩa." Investopedia. N.p., ngày 02 tháng 10 năm 2014. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 10 tháng 7 năm 2017. 3. “Tổng sản phẩm quốc nội thực tế (GDP).” Investopedia. N.p., ngày 03 tháng 10 năm 2014. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 10 tháng 7 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:

1. ”GDP 2015 (danh nghĩa) ở EU” của Phoenix7777 - Tác phẩm riêng Nguồn dữ liệu: IMF Các quốc gia chínhEU (CC BY-SA 4.0) qua Commons Wikimedia 2. “Châu Âu-thực-GDP-tăng trưởng-2015” Theo h - Làm lamaison.com.vnệc riêng (CC BY-SA 4.0) qua Commons Wikimedia