Giá trị còn lại tiếng anh là gì

     

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán tài chính thông dụng – Để quá trình của chúng ta được tiện lợi và dễ dàng hơn, bạn không thể thiếu kiến thức về giờ đồng hồ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán tài chính cũng vậy. Sau đây, công ty chúng tôi sẽ tổng hợp list từ vựng tiếng anh chăm ngành kế toán – truy thuế kiểm toán mà các bạn hay gặp mặt trong nghành nghề này, hy vọng chúng đang giúp các bạn dễ dàng làm việc trong môi trường xung quanh kế toán- truy thuế kiểm toán bằng tiếng Anh tiện lợi hơn.

Bạn vẫn xem : giá bán trị còn lại tiếng anh là gì

*

** Dưới đó là những từ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng tốt nhất hiện nay, cùng công ty chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán
Bạn đang xem: Giá trị còn lại tiếng anh là gì

2. Accrued expenses : chi phí phải trả3. Accumulated : lũy kế4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước bạn bán5. Advances lớn employees : trợ thì ứng6. Assets : Tài sản7. Balance sheet : Bảng bằng vận kế toán8. Bookkeeper : bạn lập report giải trình9. Capital construction : xây dựng xây dựng cơ bản10. Cash : chi phí mặt11. Cash at bank : tiền gửi ngân hàng nhà nước12. Cash in hand : Tiền khía cạnh tại quỹ13. Cash in transit : Tiền vẫn chuyển14. Kiểm tra and take over : sát hoạch sát hoạch15. Construction in progress : giá thành kiến thiết thi công cơ phiên bản dở dang16. Cost of goods sold : giá chỉ vốn bán hàng17. Current assets : gia sản lưu rượu cồn và góp vốn đầu tư thời gian ngắn18. Current portion of long-term liabilities : Nợ nhiều năm hạn mang lại hạn trả19. Deferred expenses : túi tiền chờ kết chuyển20. Deferred revenue : người mua trả chi phí trước21. Depreciation of fixed assets : Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt và thắt chặt hữu hình22. Depreciation of intangible fixed assets : Hoa mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt và thắt chặt vô hình dung23. Depreciation of leased fixed assets : Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt thuê kinh tế tài chính tài chính24. Equity & funds : Vốn cùng quỹ25. Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá26. Expense mandate : ủy nhiệm chi27. Expenses for financial activities : ngân sách hoạt hễ giải trí kinh tế tài chính tài chính28. Extraordinary expenses : Ngân sách giá thành không bình thường29. Extraordinary income : thu nhập cá nhân không bình thường30. Extraordinary profit : Lợi nhuận ko bình thường31. Figures in : millions VND : Đơn vị tính : triệu đồng32. Financial ratios : Chỉ số tài chính tài chính33. Financials : Tài chính34. Finished goods : kết quả tồn dư35. Fixed asset costs : Nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt hữu hình36. Fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt37. General and administrative expenses : giá cả quản trị doanh nghiệp38. Goods in transit for kinh doanh : Hàng giữ hộ đi bán39. Gross profit : lợi nhuận tổng40. Gross revenue : lợi nhuận tổng41. Income from financial activities : Thu nhập chuyển động giải trí tài chính tài chính42. Instruments & tools : Công cụ, luật pháp trong kho43. Intangible fixed asset costs : Nguyên giá bán gia tài cố định và thắt chặt và thắt chặt vô hình dung dung44. Intangible fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt vô hình dung dung45. Intra-company payables : buộc phải trả những đối kháng vị tác dụng nội bộ46. Inventory : mặt hàng tồn dư47. Investment và development fund : Quỹ góp vốn chi tiêu tăng trưởng48. Itemize : Mở đái khoản49. Leased fixed asset costs : Nguyên giá bán gia tài cố định và thắt chặt và thắt chặt thuê kinh tế tài chính50. Leased fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt thuê kinh tế tài chính tài chính51. Liabilities : Nợ đề nghị trả52. Long-term borrowings : Vay dài hạn53. Long-term financial assets : các khoản góp vốn chi tiêu kinh tế tài chính dài hạn54. Long-term liabilities : Nợ dài hạn55. Long-term mortgages, collateral, deposits : các khoản thế chấp vay vốn ngân hàng, ký cược, ký quỹ nhiều năm hạn56. Long-term security investments : Đầu tứ sàn chứng khoán dài hạn57. Merchandise inventory : sản phẩm hoá tồn dưBạn sẽ xem : Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thông dụng58. Net profit : lợi nhuận thuần59. Net revenue : doanh thu thuần60. Non-business expenditure source : Nguồn ghê phí chi tiêu sự nghiệp61. Non-business expenditures : chi sự nghiệp62. Non-current assets : Tài sản cố định và thắt chặt và góp vốn chi tiêu dài hạn63. Operating profit : lợi tức đầu tư từ hoạt động giải trí SXKD64. Other current assets : gia sản lưu hễ khác65. Other funds : Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác66. Other long-term liabilities : Nợ lâu dài khác67. Other payables : Nợ khác68. Other receivables : những khoản cần thu khác69. Other short-term investments : Đầu tư thời gian ngắn khác70. Owners ” equity : nguồn ngân sách chủ sở hữu71. Payables to employees : yêu cầu trả công nhân viên72. Prepaid expenses : túi tiền trả trước73. Profit before taxes : roi trước thuế74. Profit from financial activities : roi từ vận động giải trí tài chính tài chính75. Provision for devaluation of stocks : Dự phòng giảm giá hàng tồn dư76. Purchased goods in transit : Hàng mua đang đi bên trên đường77. Raw materials : Nguyên liệu, vật tư tồn dư78. Receivables : các khoản bắt buộc thu79. Receivables from customers : cần thu của tín đồ mua80. Reconciliation : : so sánh81. Reserve fund : Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối


83. Revenue deductions : các khoản sút trừ84. Sales expenses : giá thành bán hàng85. Sales rebates : giảm giá bán hàng86. Sales returns : Hàng chào bán bị trả lại87. Short-term borrowings : Vay thời gian ngắn88. Short-term investments : những khoản góp vốn chi tiêu kinh tế tài chính thời gian ngắn89. Short-term liabilities : Nợ thời gian ngắn90. Short-term mortgages, collateral, deposits —- các khoản thế chấp ngân hàng ngân hàng, ký cược, ký kết quỹ thời hạn ngắn91. Short-term security investments : Đầu tứ sàn chứng khoán thời gian ngắn92. Stockholders ” equity : nguồn vốn marketing thương mại93. Surplus of assets awaiting resolution : tài sản thừa chờ giải quyết và xử lý94. Tangible fixed assets : Tài sản thắt chặt và cố định và thắt chặt hữu hình95. Taxes & other payables khổng lồ the State budget —- Thuế và rất nhiều khoản đề xuất nộp bên nước96. Total assets : tổng cộng gia tài97. Total liabilities & owners ” equity : tổng số nguồn vốn98. Trade creditors : nên trả cho những người bán99. Treasury stock : cổ phiếu quỹ100. Welfare and reward fund : Quỹ khen thưởng và phúc lợi

** Một số trường đoản cú vựng siêng ngành khi kế toán thao tác với ngân hàng:

1. Account holder : chủ tài khoản2. Accounts payable : tin tức tài số tiền nợ phải trả3. Accounts receivable : thông tin tài khoản đề xuất thu4. Accrual basi : chiến thuật kế toán dựa trên dự thu – dự chi5. Amortization : khấu hao6. Arbitrage : kiếm lãi chênh lệch7. Bank card : thẻ bank nhà nước8. Bond : trái phiếu9. Boom : sự tăng vọt ( ngân sách )10. Capital : vốn11. Cardholder : công ty thẻ12. Cash basis : chiêu trò kế toán dự trên thực thu – thực chi13. Certificate of deposit : triệu chứng từ chi phí gửi14. Clear : giao dịch thanh toán bù trừ15. Cost of capital : túi tiền vốn16. Crossed cheque : Séc giao dịch thanh toán bằng chuyển khoảng chừng chừng17. Debit balance : số dư nợ18. Debit : ghi nợ19. Debt : khoản nợ20. Deficit : thâm nám hụt21. Deposit money : chi phí gửi22. Depreciation : sự bớt giá23. Dividend : lãi CP24. Draw : rút25. Letter of authority : thư ủy nhiệm26. Non-card instrument : phương tiện đi lại giao dịch giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt27. Statement : sao kê ( thông tin tài khoản )28. Treasury bill : kỳ phiếu kho bạc29. Treasury stock : CP ngân quỹ


** Một số từ bỏ vựng tương quan đến kế toán tài chính quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses : Ngân sách giá thành quản trị doanh nghiệp3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp4. Expenses for financial activities : giá cả hoạt cồn giải trí kinh tế tài chính tài chính5. Financial ratios : Chỉ số kinh tế tài chính tài chính6. Long-term borrowings : Vay dài hạn7. Auditing : Kiểm toán8. Tangible fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt hữu hình9. Certified public accountant ( cpa ) : kế toán tài chính viên công bệnh ( cpa )10. Issued capital : Vốn phạt hành11. Working capital : Vốn lưu lại động12. Carrying cost : túi tiền bảo tồn hàng lưu giữ kho13. Cash discounts : khuyến mãi tiền mặt14. Historical cost principle : qui định giá gốc

** Các cách làm trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

** Các ký hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:
Xem thêm: Phong Thủy Tuổi Nhâm Dần 1962 Mệnh Gì? Hợp Và Kỵ Với Màu Gì?

GAAP : Generally Accepted Accounting PrinciplesIAS : International Accounting StandardsIFRS : International Financial Reporting StandardsIASC : International Accounting Standards CommitteeEBIT : earning before interest và taxEBITDA : earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold


FIFO ( First In First Out ) : cách thức nhập trước xuất trướcLIFO ( Last In First Out ) : phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thông dụng
Xem thêm: Game Bi-A 2 Người - Y8 Đánh Bida Lỗ 2 Người

Trên đó là những từ bỏ vựng siêng ngành kế toán tài chính được thực hiện nhiều tốt nhất ở từng doanh nghiệp.

Để có thể làm tốt hơn vào từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán, thì ngay bay giờ chúng ta cần lý thuyết xu hướng cải tiến và phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể cách tốt và hiệu quả nhất cất cánh giờ là không ngừng cải thiện kiến thức cũng như kinh nghiệm có tác dụng việc của chính mình qua những khóa huấn luyện và đào tạo kế toán ở những trung tâm.