Giấy Báo Có Tiếng Anh Là Gì

     
Dịch thuật Châu Á Thái bình dương xin cung cấp đến chúng ta bộ trường đoản cú vựng giờ Anh chăm ngành kế toán bên dưới đây, hy vọng sẻ giúp ích cho chính mình trong quá trình học tập và thao tác tương quan liêu đến chăm ngành này .Bạn đang xem : Giấy báo có tiếng anh là gì Nếu mong muốn dịch thuật nhiều loại tài liệu này hãy liên hệ ngay với shop chúng tôi để được support và hỗ trợ dịch vụ với unique cùng túi tiền tốt nhất.

*

Từ vựng 1

Nếu mong muốn dịch thuật nhiều loại tài liệu này hãy tương tác ngay với cửa hàng chúng tôi để được support và hỗ trợ dịch vụ với unique cùng chi tiêu tốt nhất.
Bạn đang xem: Giấy báo có tiếng anh là gì

Bạn sẽ đọc: ” Giấy Báo gồm Tiếng Anh Là Gì ? Thuật Ngữ tiếng Anh Ngành kế toán


1. Break-even point : Điểm hòa vốn2. Business entity concept : nguyên lý doanh nghiệp là 1 trong những thực thể3. Business purchase : mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear : Vốn call trả sau5. Capital : Vốn6. Authorized capital : Vốn điều lệ7. Called-up capital : Vốn đang gọi8. Capital expenditure : ngân sách chi tiêu góp vốn đầu tư9. Invested capital : Vốn góp vốn đầu tư10. Issued capital : Vốn vạc hành11. Uncalled capital : Vốn không gọi12. Working capital : Vốn lưu động ( chuyển động giải trí )13. Capital redemption reserve : Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn CP14. Carriage : Ngân sách ngân sách luân chuyển15. Carriage inwards : Ngân sách chi tiêu luân chuyển sản phẩm & sản phẩm & hàng hóa mua16. Carriage outwards : Ngân sách chi phí luân chuyển thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost : giá thành bảo tồn hàng lưu giữ kho18. Cash book : Sổ chi phí mặt19. Cash discounts : ưu tiên tiền mặt20. Cash flow statement : Bảng phân tích và phân tích lưu chuyển khoản mặt21. Category method : phương pháp chủng loại22. Cheques : Sec ( chi phiếú )23. Clock cards : Thẻ bấm giờ24. Closing an account : Khóa một tin tức tài khoản25. Closing stock : Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors : Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản giao dịch thanh toán thanh toán27. Company accounts : kế toán công ty28. Company Act 1985 : Luật công ty năm 198529. Compensating errors : Lỗi từ bỏ triệt tiêu

Từ vựng 2

30. Concepts of accounting : những nguyên tắc kế toán31. Conservatism : bề ngoài thận trọng32. Consistency : phép tắc đồng nhất33. Control accounts : tài khoản kiểm tra34. Conventions : Quy ước35. Conversion costs : Ngân sách chi tiêu chế biến36. Cost accumulation : Sự tập vừa lòng ngân sách37. Cost application : Sự phân loại ngân sách38. Cost concept : phương pháp giá phí lịch sử hào hùng dân tộc39. Cost object : Đối tượng tính giá chỉ tiền40. Cost of goods sold : Nguyên giá bán hàng bán41. Credit balance : Số dư có42. Credit lưu ý : Giấy báo có43. Credit transfer : Lệnh chi44. Creditor : công ty nợ45. Cumulative preference shares : Cổ phần bộ quà tặng kèm theo thêm có tích góp46. Current accounts : tài khoản vãng lai47. Current assets : tài sản lưu động48. Curent liabilities : Nợ thời gian ngắn49. Current ratio : hệ số lưu hoạt50. Debentures : Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest : Lãi trái phiếu52. Debit lưu ý : Giấy báo Nợ53. Debtor : bé nợ54. Depletion : Sự hao cạn55. Depreciation : Khấu hao56. Causes of depreciation : các nguyên vì chưng tính khấu hao57. Depreciation of goodwill : Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation : bản chất của khấu hao59. Provision for depreciation : dự trữ khấu hao

*

Từ vựng 3

Từ vựng 4

90. Going concerns concept : Nguyên tắc vận động giải trí vĩnh viễn91. Goods stolen : mặt hàng bị đánh cắp92.

Xem thêm: Cách Truyền Dữ Liệu Qua Mạng Lan Trên Windows Nhanh Nhất, Chia Sẻ File Qua Mạng Lan Trong Máy Tính


Xem thêm: Sơn Base Coat Là Gì ? Lý Do Nên Lựa Chọn Sản Phẩm Này Nên Sơn Cứng Móng Trước Hay Base Trước


Goodwill : Uy tín93. Gross loss : Lỗ gộp94. Gross profit : Lãi gộp95. Gross profit percentage : Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost : giá chỉ phí lịch sử dân tộc dân tộc97. Horizontal accounts : report quyết toán dạng văn bản T98. Impersonal accounts : thông tin tài khoản phí giao dịch thanh toán99. Imprest systems : chế độ tạm ứng100. Income tax : Thuế thu nhập101. Increase in provision : Tăng dự trữ102. Indirect costs : Ngân sách túi tiền gián tiếp103. Installation cost : ngân sách lắp ráp, chạy thử104. Intangible assets : gia tài vô hình dung105. Interpretation of accounts : so với những báo cáo giải trình quyết toán106. Investments : Đầu tư107. Invoice : Hóa đơn108. Issue of shares : gây ra CP109. Issued cốt truyện capital : Vốn CP phân phát hành110. Job-order cost system : hệ thống hạch toán túi tiền sản xuất theo câu hỏi làm / loạt một số loại sản phẩm111. Journal : Nhật ký chung112. Journal entries : cây bút toán nhật ký113. Liabilities : Công nợ114. LIFO ( Last In First Out ) : cách thức nhập sau xuất trước115. Limited company : Công ty nhiệm vụ và trọng trách hữu hạn116. Liquidity : kĩ năng giao dịch thanh toán giao dịch bằng tiền phương diện ( tính lỏng / tính giao dịch )117. Liquidity ratio : Hệ số năng lượng giao dịch thanh toán118. Long-term liabilities : Nợ dài hạn119. Loss : Lỗ

Từ vựng 5

120. Gross loss : Lỗ gộp121. Net loss : Lỗ ròng122. Machine hour method : phương pháp giờ máy123. Manufacturing tài khoản : thông tin tài khoản sản xuất124. Mark-up : Tỷ suất lãi trên giá bán vốn125. Margin : Tỷ suất lãi trên giá bán126. Matching expenses against revenue : Khế hợp giá cả với thu nhập127. Materiality : Tính trọng điểm128. Materials : Nguyên vật dụng liệu129. Money mesurement concept : vẻ ngoài thước đo bằng tiền130. Net assets : gia tài thuần131. Net book value : quý giá thuần132. Net realizable value : quý giá thuần thực hiện được133. Nominal accounts : thông tin tài khoản định danh134. Nominal ledger : Sổ tổng hợp135. Notes khổng lồ accounts : ghi chú của report giải trình quyết toán136. Objectivity : Tính khách quan137. Omissions, errors : Lỗi ghi thiếu138. Opening entries : các bút toán mở màn doanh nghiệp139. Opening stock : Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains : doanh thu trong vận động giải trí141. Ordinary shares : cp thường142. Original entry, errors : Lỗi tạo nên từ nhật ký143. Output đầu ra in equivalent units : Lượng loại sản phẩm tính theo 1-1 vị chức năng tương tự144. Overdraft : Nợ thấu chi145. Overhead application base : Tiêu thức phân chia chi phí quản trị phân xưởng146. Overhead application rate : hệ số phân chia túi tiền quản trị phân xưởng147. Oversubscription of shares : Đăng ký kết CP thừa mức148. Paid-up capital : Vốn đang góp149. Par, issued at : xây dựng theo mệnh giá

*

Từ vựng 6

150. Periodic stock : phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock : cách thức theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts : Tài khoản thanh toán giao dịch giao dịch153. Petty cash books : Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier : Thủ quỹ tạp phí