HOANG ĐƯỜNG LÀ GÌ

     
Dưới đây là những chủng loại câu có chứa trường đoản cú "hoang đường", trong bộ từ điển từ điển giờ lamaison.com.vnệt. Bạn có thể tham khảo phần nhiều mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với từ bỏ hoang đường, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ hoang mặt đường trong cỗ từ điển từ điển giờ đồng hồ lamaison.com.vnệt

1. Hoang đường

2. Nó hoang đường.

Bạn đang xem: Hoang đường là gì

3. Vô cùng hoang đường.

4. Thiệt là chuyện hoang đường

5. Câu hỏi này thật hoang đường.

6. Chuyện hoang đường hay có thật?

7. Điều đó chỉ nên hoang đường.

8. Điều này nghe thiệt hoang đường.

9. Chưa hẳn như chuyện hoang đường.

10. Tôi nghĩ chính là chuyện hoang đường.

11. Ai nói mấy điều hoang đường vậy...

12. Tôi suy nghĩ đó là một trong những chuyện hoang đường.

13. Tin yêu các tín đồ là chuyện hoang đường.

14. Không người nào rỗi hơi nghe chuyện hoang đường.

15. Chị không nói chuyện hoang đường làm lamaison.com.vnệc đây, Ava.

16. Và có một vài mẩu truyện hoang đường về nó.

17. 5 chuyện hoang đường về cơ thể người phụ nữ

18. đề xuất tôi ở chỗ này để bác bỏ một chuyện hoang đường.

19. Chuyện hoang đường, lamaison.com.vnệc tử vày đạo với thờ hình tượng

20. Hàng loạt hoang đường càn rỡ hầu hết là đáng vứt đi.

21. Trong những chuyện hoang đường là đạo giáo Chúa ba Ngôi.

22. Nhiều năm giảm giá khủng tởm lật tẩy chuyện hoang đường này .

23. Họ kiến tạo một màn vũ đạo hơi hoang đường hotline là " Biome ".

24. Cô bắt buộc sống được với hắn đâu, sẽ là chuyện hoang đường

25. Những sự kiện vẫn hiển thị các cáo buộc hoàn toàn hoang đường.

26. Anh bao gồm biết điều khiến em cảm xúc hoang đường... Là gì không?

27. <Đối với họ> phép lạ hẳn yêu cầu là chuyện thần thoại, hoang đường.

28. 4 Chuyện thần thoại cổ xưa và hoang đường cần thời hạn để phạt triển.

Xem thêm: Unverliable Là Gì ? Nghĩa Của Từ Unreliable Trong Tiếng Việt

29. Họ tạo một màn vũ đạo tương đối hoang đường gọi là "Biome".

30. Nhưng điều này thật là hoang đường và không bao giờ xảy ra.

31. Phúc Âm không nhận thêm thắt khéo léo đến độ thành chuyện hoang đường.

32. Một vài người nói rằng mẩu truyện về hai fan này là hoang đường.

33. Chuyện hoang đường này là một trong lựa lựa chọn sai lầm, cơ mà đầy sức cám dỗ.2

34. Chính vì trong không gian liêu trai ấy có tương lai chỉ là một trong điều hoang đường.

35. Nếu như là chuyện hoang đường, hãy bỏ hắn vô một cái chai mang đến cho ta.

36. Đó chỉ với vỏ boc để vết muc đích của họ, theo mẩu truyện hoang đường đó.

37. Chúng ta bịa ra mẩu chuyện hoang đường bởi vậy rồi đặt tên là phúc đáp Giu-đa”.

38. Giả thuyết cuối cùng là một trả thuyết được tranh biện nhiều nhất với hoang đường nhất.

39. Kẻ nghịch thù đã thành công trong lamaison.com.vnệc khiến cho nhiều fan tin vào trong 1 chuyện hoang đường.

40. “Cây biết điều thiện cùng điều ác” với “cây sự sống” có vẻ như là chuyện hoang đường.

41. Lịch sử vẻ vang đầy hầu hết tin tưởng, lịch sử một thời và chuyện hoang đường về định mệnh và vận mệnh.

42. Một điểm là đều lời tường thuật đó khác hoàn toàn với các chuyện hoang đường và truyền thuyết.

43. Đa phần những bắt đầu huyền bí, tuy nhiên đã được tùy chỉnh bài bản, là hoang đường.

44. Những mẩu truyện hoang đường của tả đạo thường xích míc với những sự kiện về địa dư.

45. Các bạn có yêu cầu thêm vật chứng là khiếp Thánh không chứa đựng điều mâu thuẫn và hoang đường không?

46. Theo họ, lời tường thuật này chỉ mang chân thành và ý nghĩa ẩn dụ, là chuyện hoang đường tuyệt dụ ngôn.

47. Tôi biết điều này có vẻ như thể tuyên bố hoang đường tốt nhất từ trước nay sinh hoạt TED Talk.

48. Phao-lô sử dụng một từ Hy Lạp nói theo một cách khác đến chuyện hư cấu, hoang đường hoặc bịa đặt.

49. Chúng ta chắc chắn không muốn nhắc lại “chuyện phàm tục, hoang đường”, tốt “những lời hư-ngụy phàm-tục”.

Xem thêm: Lebanese Là Gì ? Nghĩa Của Từ Lebanese Trong Tiếng Việt Lebanese Pound Là Gì

50. Hắn đã lừa dối quả đât bằng sự tuyên truyền, lời gian dối và chuyện hoang đường về tôn giáo.