Inform đi với giới từ gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
inform
*
informngoại động từ (to inform somebody of / about something) mang đến ai biết về mẫu gì; nói đến ai biết khổng lồ inform the casualty ward about a car accident báo mang lại phòng cung cấp cứu biết một vụ tai nạn thương tâm xe khá have you informed the police? anh vẫn báo cho cảnh sát chưa? he informed the police that some money was missing anh ta báo cho công an biết rằng gồm bị mất tiền keep me informed of /about what happens có chuyện gì xẩy ra thì báo đến tôi biết khổng lồ inform oneself of the facts trường đoản cú mình tìm hiểu sự câu hỏi (to inform against / on somebody) đưa ra minh chứng hoặc lời tố giác ai (cho công an biết); khai báo one of the criminals informed against/on the rest of the gang một thương hiệu trong đàn tội phạm vẫn khai báo về rất nhiều tên sót lại trong băng đội nêu gần như nét hầu hết của mẫu gì; thấm nhuần the sense of justice which informs all her writings ý thức về công lý thấm nhuần toàn bộ các trứ tác của bà ấy thông tin, truyền dữ kiện, thông báo
*
/in"fɔ:m/ ngoại rượu cồn từ tin báo cho; cho biết thêm truyền mang đến (ai...) (tình cảm, đức tính...)
*
khổng lồ inform someone with the thriftiness
*
truyền cho ai tính tiết kiệm ngân sách và chi phí nội đụng từ báo tin tức cung cấp tài liệu (để cáo buộc cho ai)
*