Mạt Sắt Là Gì

     

Cho một trọng lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, chiếm được 3,36 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học;

b) Tính trọng lượng mạt sắt đang tham gia làm phản ứng

c) kiếm tìm nồng độ mol của hỗn hợp HCl đã dùng.
Bạn đang xem: Mạt sắt là gì

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

b) phụ thuộc PTHH, tính được mol fe phản ứng theo số mol của H2

Đổi số mol (H_2): (n_H_2 = 3,36 over 22,4 = ?left( mol ight))

Theo PTHH: (n_Fe=n_H_2)

c) công thức tính độ đậm đặc mol centimet = n : V


Lời giải bỏ ra tiết

a) Phương trình hóa học:

fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

b) Số mol khí H2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol

 Phương trình hóa học:

fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

Phản ứng 0,15 0,3 0,15 ← 0,15 (mol)

Khối lượng sắt đang phản ứng: 

 mFe = 0,15 . 56 = 8,4 g

c) Số mol HCl phản bội ứng: 

nHCl = 0,3 mol; 50 ml = 0,05 lít

Nồng độ mol của dung dịch HCl: = (frac0,30,05) = 6M

lamaison.com.vn


*
chia sẻ


Xem thêm: Perioperative Là Gì - Perioperative Tiếng Việt Là Gì

*
Bình luận

Bài tiếp theo

*


Bài 7 trang 19 SGK hóa học 9

Hòa tan hoàn toàn 12,1

Bài 5 trang 19 SGK hóa học 9

Hãy thực hiện những chất

Bài 4 trang 19 SGK hóa học 9

Bảng dưới đây cho biết kết quả của 6 thí nghiệm xẩy ra giữa Fe và dung dịch H2SO4 loãng.

Bài 3 trang 19 SGK chất hóa học 9

Bằng giải pháp nào

Bài 2 trang 19 SGK hóa học 9

Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp rất cần phải có những nguyên vật liệu chủ yếu làm sao ?


Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp lamaison.com.vn
Xem thêm: Win 8 Là Gì? Hướng Dẫn Cách Cài Win 8 Cho Laptop, Máy Tính Cho Người Mới

*
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng lamaison.com.vn.Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?