Mối Tương Quan Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Mối tương quan là gì

*
*
*

tương quan
*

- bám líu với nhau, có liên hệ với nhau : Quyền lợi tương quan giữa bạn này và người khác. đối sánh lực lượng. Lực lượng đối chiếu hơn kém giữa hai bên.


hd. Tình dục với nhau. Tương quan lực lượng: đối chiếu lực lượng thân hai bên.Tầm nguyên từ bỏ điểnTương Quan

Tương: cùng, Quan: quan lại hệ.

Cho tuyệt từ hiếu tương quan. Nhị Thập Tứ Hiếu


Xem thêm: " Rn Là Gì ? Rn Nghĩa Là Gì, Và Bạn Sử Dụng Nó Như Thế Nào

*

*

*Xem thêm:

tương quan

tương quan verb to interrelate, khổng lồ correlatecorrelatedcâu hỏi phụ tương quan: correlated sub-querynhiệt độ màu tương quan: correlated colour temperaturecorrelationbậc tương quan: degree of correlationbiểu trang bị tương quan: correlation diagramchỉ số tương quan: correlation indexcông thế tương quan: correlation toolđỉnh hàm số tương quan: correlation function peakđo tương quan góc bội ba: triple angular correlation measurementdữ liệu tương quan: correlation datahàm tương quan: correlation functionhệ số tương quan: correlation coefficienthệ số tương quan: correlation coefficientshệ số tương quan: correlation ratiohệ số tương quan (chuỗi mặt hàng loạt): serial correlation coefficienthệ số đối sánh âm: negative correlation coefficienthệ số đối sánh tương quan bội: coefficient of multiple correlationhệ số tương quan bội ba: triple correlation coefficienthệ số đối sánh chính tắc: canonical correlation coefficienthệ số đối sánh chuỗi: serial correlation coefficienthệ số đối sánh dương: positive correlation coefficienthệ số đối sánh tương quan không gian: space correlation coefficienthệ số tương quan riêng: coefficient of partial correlationhệ số đối sánh tương quan tần số: frequency correlation coefficienthệ số vectơ tương quan: vector correlation coefficienthệ thống đo mối đối sánh tương quan vệ tinh: correlation tracking systemkhoảng cách tương quan nằm ngang: horizontal correlation distancekhoảng tương quan: correlation intervalma trận tương quan: correlation matrixma trận đối sánh hoàn toàn: complete correlation matrixmặt đối sánh chuẩn: normal correlation surfacephân tích tương quan: correlation analysisphân tích đối sánh tương quan góc: angular correlation analysisphép đo đối sánh tương quan góc kép: double angular correlation measurementphương pháp tương quan: correlation methodsơ đồ vật tương quan: correlation diagramsự so với tương quan: correlation analysissự tương quan: correlationsự đối sánh tương quan âm: negative correlationsự đối sánh chặt chẽ: high correlationsự đối sánh dương: positive correlationsự tương quan hình ảnh: clip correlationsự tương quan không-thời gian: space-time correlationsự tương quan nối tiếp: serial correlationsự đối sánh tương quan thời gian: time correlationtách sóng tương quan: correlation detectionthí nghiệm (về) tương quan: correlation experimenttương quan liêu (không thật, giả tạo): spurious correlationtương quan liêu (theo) phương phân cực: polarization-direction correlationtương quan liêu Gilliland: Gilliland correlationtương quan ảo tưởng: illusory correlationtương quan tiền âm: inverse correlationtương quan tiền bội chuẩn chỉnh tắc: multiple normal correlationtương quan lại bội phi đường tính: multiple curvilinear correlationtương quan bao gồm tắc: canonical correlationtương quan của các chỉ số: correlation of indicestương quan liêu của di chuyển liền cạnh: correlation of adjacent transitiontương quan liêu dương: direct correlationtương quan gama-gama: gamma-gamma correlationtương quan liêu giả: nonsense correlationtương quan giả: spurious correlationtương quan trả tạo: nonsense correlationtương quan góc: angular correlationtương quan liêu hạng: rank correlationtương quan tiền hạng: grade correlationtương quan hoàn toàn: perfect correlationtương quan ko thật: spurious correlationtương quan ko thật: nonsense correlationtương quan tiền không con đường tính: nonlinear correlationtương quan tiền momen tích: product moment correlationtương quan moment tích: product moment correlationtương quan liêu riêng: partial correlationtương quan liêu tầm dài: long-range correlationtương quan liêu thật: true correlationtương quan thính giác cùng với thính giác: Inter-Aural Cross Correlation (IACC)tương quan lại toàn phần: total correlationtương quan trễ: lag correlationtương quan trực tiếp: direct correlationtương quan con đường tính: linear correlationtương quan liêu vectơ: vector correlationtương quan lại vòng: circular correlationtương quan xung lượng: momentum correlationtỷ số tương quan: correlation ratiocorrelation, correlative, correlatecorrelativerelationalcơ sở dữ liệu tương quan: relational data basengôn ngữ tương quan: relational languagevận hành viên tương quan: relational operatorbộ trường đoản cú tương quanauto-correlatorbộ tương quancorrelatorbộ tương quan hình ảnh điện quangelectro-optical image correlatorbộ tương quan chéocross-correlatorbộ đối sánh quangoptical correlatorbộ tương quan tương tựanalogue correlatorđịnh điều khoản thành phần tương quanlaw of related compositionđiều chế di pha đối sánh vi saiDifferentially Coherent Phase - Shift Keying (DCPSK)đường tương quanline of collationhạt liên kết tương quan thời gianTime-Correlated Associated particle (TCAP)hàm từ tương quanautocorrelationhàm từ tương quanautocorrelation functionhàm tương quan chéocross-correlation functionhệ số từ tương quanautocorrelation coefficienthệ số tương quancoincidence factorhệ số tương quanrelation factor