Nông Nỗi Là Gì

     
Dưới đây là những mẫu mã câu gồm chứa từ "nông nỗi", trong bộ từ điển tự điển giờ lamaison.com.vnệt. Bạn cũng có thể tham khảo gần như mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần đặt câu với từ nông nỗi, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ nông nỗi trong bộ từ điển từ điển giờ lamaison.com.vnệt

1. Đến nông nỗi này sao?

2. Khiến cho Naoki ra nông nỗi này...

Bạn đang xem: Nông nỗi là gì

3. Sự lamaison.com.vnệc ra mang đến nông nỗi này,

4. Hắn khiến cho cậu...... Ra nông nỗi này

5. Ai làm con cháu ra nông nỗi này?

6. Sao nhỏ lại ra nông nỗi này?

7. Sao bọn họ lại mang lại nông nỗi này?

8. Chúng làm cậu ra nông nỗi này à?

9. Tôi không biết vì sao ra nông nỗi.

10. Cô ta khiến cho anh ra nông nỗi này.

11. Đáng lẽ không ra nông nỗi này bắt đầu phải.

12. Mình cực kỳ tiếc lúc lại ra nông nỗi này.

13. Ai đó đã khiến những người ra nông nỗi này?

14. Bắt buộc và giờ đồng hồ ra nông nỗi cố kỉnh này đây.

15. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

16. Sao bên ta lại ra nông nỗi như vầy?

17. Vậy nên giờ anh new ra nông nỗi này.

18. Sao lại ra nông nỗi này, quý ngài Wigea?

19. Mẫu xã hội này ra nông nỗi này sao?

20. Sao Ngài lại khiến cho con đến nông nỗi này?’

21. Tôi đâu cũng muốn mọi bài toán ra nông nỗi này.

Xem thêm: Vải Tc Là Gì ?Có Bao Nhiêu Loại Vải Tc(Tici)? Vải Cotton Tc Là Gì

22. Nói đi, tại sao họ lại mang đến nông nỗi này

23. Vậy ngươi nghĩ ai đã làm hắn ra nông nỗi này?

24. Chính vì sự thiếu an toàn đã khiến cho tôi ra nông nỗi này.

25. Không nghĩ rằng cái xe lại bị đốt ra nông nỗi này.

26. Bà mẹ à, những kín đáo đã làm mẹ ra nông nỗi này.

27. Họ không lường trước được đề nghị tỷ mới ra nông nỗi này.

28. Trước hết, hãy cố gắng hiểu tại sao con ra nông nỗi ấy.

29. Vậy đông công ty đó đã gặp mặt chuyện gì... để cho nên nông nỗi này?

30. Ông ấy đang lo mang đến Theresa kể từ thời điểm nó ra nông nỗi này.

31. "Vì sao một con người có nhân thân tốt như ráng lại ra nông nỗi vậy?"...

Xem thêm: Philippines Nói Tiếng Gì - Người Philippines Nói Tiếng Anh Như Thế Nào

32. Những đàn bà khác, bọn họ chỉ nông nỗi duy nhất thời, cố gắng giúp một người các bạn lầm lạc

33. Chuyện đang chẳng ra nông nỗi giả dụ anh ko muốn 1 mình chống lại cả một đạo quân!

34. Cùng thằng chó luật sư giàu sang đã khiến cho tôi ra nông nỗi này, nó sống tức thì đằng tê kìa.

35. Mặc dù vấn đề bên cạnh đó nan giải đến đâu, chúng ta vẫn có lý do để tự hỏi: ‘Tại sao bọn họ ra nông nỗi này?’