Note Là Gì? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

     
note tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng cùng ví dụ trong giờ Anh. Cách phát âm chú ý giọng bạn dạng ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của note.

Bạn đang xem: Note là gì? định nghĩa, ví dụ, giải thích


Từ điển Anh Việt

note

/nout/

* danh từ

lời ghi, lời ghi chép

to make (take) notes: ghi chép

I must look up my notes: tôi phải xem lại lời ghi

lời ghi chú, lời chú giải

sự lưu giữ ý, sự chú ý

worthy of note: xứng đáng chú ý

to take chú ý of: chú ý đến

bức thư ngắn

to drop someone a note: gửi cho ai một bức thư ngắn

(ngoại giao) công hàm

diplomatic note: công hàm nước ngoài giao

phiếu, giấy

promisorry note: giấy hứa trả tiền

dấu, dấu hiệu, vết

a lưu ý of infamy: dấu nhục

note of interrogation: vệt hỏi

tiếng tăm, danh tiếng

a man of note: người dân có tiếng tăm, bạn tai mắt

(âm nhạc) nốt; phím (pianô)

điệu, vẻ, giọng, mùi

there is a chú ý of anger in his voice: giọng anh ta có vẻ giận dữ

his speech sounds the note of war: bài nói của hắn sặc mùi chiến tranh

* ngoại động từ

ghi nhớ, chú ý, lưu lại ý, dấn thấy

note my words: hãy ghi ghi nhớ những tiếng nói của tôi

ghi, ghi chép

chú giải, chú thích

note

chú thích, chú giải ; (toán tởm tế) tín phiếu

bank n. (toán khiếp tế) tín phiếu ngân hàng

promissory n. (toán tởm tế) biene lai nợ


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

note

* kinh tế

chú giải

chú giải chú thích

chú thích

chứng phiếu

ghi

ghi chép

ghi nhớ

giấy xác nhận nợ

kỳ phiếu

lá thư nhỏ

lệnh phiếu

lời chú giả

phiếu

phiếu khoán

thư nhắn

thư nhắn (thư viết ngắn)

* kỹ thuật

chú giải

chú thích

ghi chú

ký hiệu

lời chú giải

lời ghi chép

lời ghi chú

phiếu

sổ ghi đo

sự ghi chép

xây dựng:

ghi chép

điện lạnh:

nốt


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Flake Là Gì ? Flake Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tìm kiếm cùng để tránh khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô search kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang phía bên trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô search kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm kiếm và xem những từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ ao ước xem.

Xem thêm: Bật Mí Cách Tạo Ảnh 3D Trên Điện Thoại, Cách Tạo Ảnh 3D Trên Điện Thoại


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa thừa ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiển thị từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*