Nước Úc Tiếng Anh Là Gì

     

Nhiều bạn vướng mắc tên giờ đồng hồ anh của những nước trên thế giới gọi như vậy nào. Tương quan đến chủ thể này, Vui cười cợt lên đang giúp các bạn biết nước Úc tiếng anh là gì, phiên âm và phương pháp đọc như vậy nào. Đồng thời, lamaison.com.vn cũng trở thành đưa ra tên của một số đất nước khác bên cạnh Úc để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Bạn đang xem: Nước úc tiếng anh là gì


*
Nước Úc giờ anh là gì

Nước Úc giờ anh là gì


Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/

https://lamaison.com.vn/wp-content/uploads/2022/06/australia.mp3

Để phạt âm đúng tự Australia chúng ta chỉ phải nghe phân phát âm chuẩn chỉnh vài lần sau đó kết phù hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phạt âm được đúng từ. Ví như bạn chưa biết đọc phiên âm của từ australia thì hoàn toàn có thể xem nội dung bài viết Cách hiểu phiên âm giờ anh để biết phương pháp đọc nhé. Xung quanh ra, gồm một lưu lại ý nhỏ đó là nước australia là tên giang sơn (tên riêng) nên những lúc viết chúng ta hãy viết hoa chữ cái trước tiên (A).

Xem thêm: Chi Tiết Cách Cài Mật Khẩu Wifi Tp-Link, Cách Cài Đặt Mật Khẩu Wifi Tp

*
Nước Úc giờ anh là gì

Phân biệt nước australia và Australian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa nước australia và Australian, nhị từ này không không như là nhau về nghĩa. Nước australia là tên của nước Úc trong giờ anh, còn Australian nhằm chỉ phần đông thứ ở trong về nước Úc như thể người Úc, văn hóa Úc, giờ đồng hồ Úc. Nếu bạn muốn nói về nước Úc thì đề nghị dùng từ australia chứ chưa phải Australian.

Xem thêm:

*
Nước Úc giờ đồng hồ anh là gì

Tên của một số đất nước khác trên cầm giới

Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-aKazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tanTunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-diNamibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-aMorocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốcBrazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xinNorth Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều TiênSweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy ĐiểnIvory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ biển khơi NgàSouth Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn QuốcPoland /ˈpəʊ.lənd/: nước tía LanTanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-aMozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bíchSerbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao có nước Anh, Scotlen, xứ Wale với bắc Ireland)Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goayLatvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-aSwitzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy SĩCyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần LanParaguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước ParaguayDemocratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước cộng hòa dân chính yếu GôLithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-vaAustria /ˈɒs.tri.ə/: nước ÁoNepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-panPakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tanWales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-étIsrael /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-renDenmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan MạchGhana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-naCambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước CampuchiaSaudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê ÚtGeorgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-aUkraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-naIraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắcCroatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-aUganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đaNew Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lânIndia /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn ĐộSudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăngCanada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đaEgypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Úc tiếng anh là gì thì câu vấn đáp là Australia, phiên âm hiểu là /ɒsˈtreɪ.li.ə/. Lúc viết từ bỏ này bạn luôn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (A) vì đây là tên riêng. ở bên cạnh từ Australia còn tồn tại từ Australian các bạn hay bị nhầm lẫn, Australian nghĩa là người Úc hoặc tiếng Úc chứ chưa hẳn nước Úc.