Police officer là gì

     

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự lamaison.com.vn.Bạn đang xem: Police officer là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin. plural policemen us/pəˈlis·mən/ policewomen us/pəˈlisˌwɪm·ən/ (male policeman, us/pəˈlis·mən/); (female policewoman, us/pəˈlisˌwʊm·ən/) We cannot think of the fleeing felon rule as the hàng hóa of a rational agreement for mutual benefit between police officer and fleeing suspect. Some offences, such as resisting arrest, occur only in the presence of a police officer which ensures a 100% clearance rate. những quan điểm của những ví dụ thiết yếu hiện cách nhìn của các biên tập viên lamaison.com.vn lamaison.com.vn hoặc của lamaison.com.vn University Press hay của các nhà cung cấp phép. Disclosure must be khổng lồ an appropriate person, such as a senior colleague or police officer, và not lớn the press. Apart from nouns with natural gender lượt thích "husband" và "wife", it is best khổng lồ use forms lượt thích "police officer" (rather than "policeman") and "flight attendant" (rather than "stewardess"). The now-cut meat was turned over to lớn yet another two accomplices, a tiler and the second police officer, who used a second lorry to lớn distribute it. khổng lồ be sure, both are free of blame, but only one of them (the police officer) is justified, whereas the other (the victim) is merely excused. Under police discipline rules, a disciplinary hearing cannot proceed when a police officer retires before the hearing takes place.


Bạn đang xem: Police officer là gì

*

*Xem thêm: Sàn Thương Mại Điện Tử Tiếng Anh Là Gì, Từ Điển Các Thuật

*

*Xem thêm: Chuyện Gia Đình Âm Thịnh Dương Suy Là Gì ? Âm Thịnh Dương Suy Là Gì

Thêm sệt tính bổ ích của lamaison.com.vn lamaison.com.vn vào trang mạng của người tiêu dùng sử dụng phầm mềm khung tìm kiếm miễn phí của bọn chúng tôi.Tìm kiếm ứng dụng từ điển của cửa hàng chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng rằng bạn không khi nào trôi mất từ một lần nữa. Trở nên tân tiến Phát triển từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích search kiếm tài liệu cấp phép trình làng Giới thiệu kĩ năng truy cập lamaison.com.vn English lamaison.com.vn University Press bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications