Sau tobe là loại từ gì

     

Động từ ” tobe” là trong những chủ thể ngữ pháp quan trọng đặc biệt khác hẳn với các động từ khác trong tiếng Anh. Vây rượu cồn từ này còn có gì đặc biệt và cách sử dụng như thế nào, toàn bộ sẽ được bật mý trong bài viết dưới đây!

*

I. Tác dụng của hễ từ Tobe trong giờ đồng hồ Anh

Động tự tobe như một hễ từ phụ (auxiliary verb) được thực hiện cùng với rượu cồn từ bao gồm để miêu tả một hành động hay một trạng thái.

Bạn đang xem: Sau tobe là loại từ gì

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động từ bỏ tobe + Động từ bỏ chính

Ví dụ:

Helen is walking home with her friends – Helen đang đi dạo về nhà với những người bạn của cô ấy ấy.

1. Động từ “To be” trong các thì tiếp diễn

Thì hiện tại tại tiếp tục (The present continous tense): công ty ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì quá khứ tiếp nối (The past continous tense): công ty ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy sẽ nấu bữa tối vào tầm khoảng 5h chiều hôm qua)

Động từ bỏ “To be” làm từ nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta khôn cùng đẹp trai.)

2. Động trường đoản cú tobe vào “câu bị động”

Động từ bỏ tobe được sử dụng chung cùng với dạng thiết bị 3 của rượu cồn từ trong bảng rượu cồn từ bất quy tắc.

Câu nhà động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là rượu cồn từ chính“is” là cồn từ phụ

3. Dạng kết thúc của động từ “tobe”

Dạng xong xuôi của động từ tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. địa điểm của động từ tobe trong câu

1. Đứng trước một danh từ trong câu

He is an engineer – Anh ấy là một trong những Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very cute. – cô ấy rất rất đáng yêu

3. Đứng trước một các giới từ chỉ thời gian/ nơi chốn

The book is on the table – Quyển sách làm việc trên bàn.

4. Đứng trước động từ V-pII trong số câu bị động.

The table is made of wood. – loại bàn được làm từ gỗ.

III. Những dạng của động từ tobe và những thì tương ứng.

  

Động từ tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì hiện tại đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

They

are

They are here.

Xem thêm:

Thì thừa khứ đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì tương lai đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng hoàn thành

 

been

It has been fun.

 

*

 

Một số kết cấu ngữ pháp có thể bạn quan liêu tâm1. Cách chia rượu cồn từ trong giờ Anh2. Câu điều kiện3. Những thì trong giờ Anh

III. Bài xích tập về hễ từ Tobe

Bài tập 1: chắt lọc động tự tobe cân xứng để điền vào nơi trống.

Now Michael & Emily  getting ready khổng lồ leave the house. Emily  putting some makeup and Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”Now Emily  waiting for Michael. He wants to lớn eat something because he  hungry. “Why  you so hungry suddenly?” she asks, “We  late…””I  simply hungry.” Michael answers.Finally, Michael và Emily leave the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a taxi driver và he  mad!”I  sorry you had to wait so long,” Emily says.”I  sorry, too,” Michael adds.The xe taxi driver  still mad. “I have  waiting for over an hour!” he yells.Now Emily  mad: “You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! và you   rude!””I  not  rude. I  going home!” The xe taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says Emily.And they return home.

Xem thêm: Dấu Hiệu Rụng Trứng Gặp Tinh Trùng Chứng Tỏ Bạn Đã Thụ Thai Thành Công

Bài tập 2: xong câu sau cùng với dang đúng của đụng từ “to be”

Yesterday afternoon Megan và Kevin walking home from school. Kevin whistling & Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the các buổi party tomorrow night?””I not sure,” Megan answered. ” you going khổng lồ there?””I thinking about it…” Kevin replied & started walking again. “I have to fix my car, though.”” your car broken?” Megan started walking after him.”Yes it . Và the reason that it driven by my brother, and my brother can”t drive…””That too bad…” she remarked.”Yes, it . You know, I have thinking about something.””What have you thinking about?””I have thinking about my fish, Roko.””Your fish Roko?” Megan was surprised. “What the matter with it?””It has eaten.” Kevin answered sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko eaten by my cát Jambo. But it ok. Jambo will alright,” he stated.Megan looked at him an smiled. “I glad lớn hear it. I hope Roko will alright too…”

Hy vọng gần như chía sẻ trên đây để giúp cho các bạn hiểu rõ về kiểu cách dùng “động từ bỏ Tobe“.

Chúc chúng ta học tốt!

Nếu mong muốn nhận support miễn chi phí về lộ trình học tập giao tiếp cho những người mất gốc, chúng ta để lại thông tin tại phía trên để được hỗ trợ nhé!