Thông tuệ là gì

     
thông tuệ tt. Nh. Thông-duệ.

Bạn đang xem: Thông tuệ là gì

Nguồn tham khảo: từ điển - Lê Văn Đức
thông tuệ - Nh. Thông minh: Thấy nữ thông tuệ khác thường (K).
thông tuệ - Thông minh, sáng sủa suốt
Nguồn tham khảo: từ điển mở - hồ Ngọc Đức
thông tuệ tt. Có trí tuệ, thông minh: Thấy nữ thông tuệ khác thường (Truyện Kiều).
Nguồn tham khảo: Đại từ điển tiếng Việt
thông tuệ tt (H. Thông: bao gồm trí tuệ; tuệ: trí óc phát âm biết) Thông minh quánh biệt: Thấy thanh nữ thông tuệ không giống thường, Sư càng nể mặt, nữ giới càng vững chân (K).
Nguồn tham khảo: từ điển - Nguyễn Lân
thông tuệ tt. Hoàn hảo sáng suốt.
Nguồn tham khảo: từ điển - Thanh Nghị
thông tuệ nói đến người gồm tư-chất tốt, nghe là hiểu biết ngay: Thông-tuệ không giống thường.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Dihydrogen Monoxide Là Gì ? Dihydrogen Monoxide

Nguồn tham chiếu: tự điển - Khai Trí

* xem thêm ngữ cảnh
Là ông vua thông tuệ , học vấn cao minh , Trần Dụ Tông chăm lo việc võ , sửa sang việc văn khiến những di thần đều phục.
Huống chi khi em bình sinh vốn thông tuệ , khác hẳn với mọi người thường , nếu có linh thiêng , xin sớm mang đến anh được theo về dưới đất , anh ko muốn lại trông thấy sư cụ Pháp Vân nữa.
Thúy Tiêu vốn tất cả khiếu thông tuệ , mỗi khi Sinh đọc sách , phái nữ cũng học thầm cơ mà rồi thuộc được.
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Sử khen vua là người nhân triết , thông tuệ , bao gồm đại lược văn võ , lục nghệ không nghề gì ko tường.

Xem thêm: Massage Sauna Là Gì ? Tắm Sauna Như Thế Nào Là Tốt Nhất? Khái Niệm Sauna Là Gì

Vua tính rất thông tuệ , học vấn cao minh , chăm lo việc võ , sửa thanh lịch việc văn , những di thần đều phục.