Tổ Phụ Là Gì

     
Dưới đây là những mẫu câu có chứa trường đoản cú "tổ phụ", trong bộ từ điển trường đoản cú điển giờ lamaison.com.vnệt. Bạn cũng có thể tham khảo đông đảo mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với từ tổ phụ, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tổ phụ trong cỗ từ điển từ bỏ điển giờ lamaison.com.vnệt

1. Ngoại Tổ Phụ ( Ông ngoại ).

Bạn đang xem: Tổ phụ là gì

2. Tôn Giáo của Tổ Phụ chúng Ta

3. Anh vừa chặt đầu Nội tổ phụ kìa.

4. Họ làm cho ác rộng tổ phụ của họ!

5. Tích Trân chính là tổ phụ của bà.

6. + 8 Đừng ương ngạnh như tổ phụ mình.

7. Hỡi tổ phụ, con khẩn cầu được bạn chỉ dẫn.

8. Nỗi buồn bã của những tổ phụ tiền phong, 87

9. Cho đa số thần tổ phụ đồng đội chẳng hề biết.

10. Bằng phương pháp nào Ti-be-rơ vượt xa tổ phụ ông?

11. Ngài ban đến tổ phụ của họ mệnh lệnh sau:

12. Tổ phụ là Bùi Dung, phụ thân là Bùi Hiếu Du.

13. Lúc nhắm mắt, ông “an-giấc với các tổ-phụ mình”.

14. Họ cấp từ bỏ tuyến đường tổ phụ tôi đã đi.

15. 27 Tổ phụ thứ nhất của con vốn đang phạm tội,

16. (1 các Vua 2:10) Vậy, câu “về khu vực tổ-phụ” tốt “an-giấc với các tổ-phụ” là 1 trong những cách khác để nói người đó đã vào Sheol.

17. * Áp Ra say đắm sẽ biến hóa tổ phụ của nhiều dân tộc.

18. + nhưng lại tổ phụ các ngươi không nghe, không nghiêng tai qua ta.

19. * Vậy sao ai nấy phạm giao ước của tổ phụ chúng ta?

20. Ta thấy tổ phụ những ngươi như trái vả đầu mùa bên trên cây.

Xem thêm: “ Cpap Là Gì ? Có Vai Trò Ra Sao Trong Điều Trị Suy Hô Hấp Chỉ Định Thở Cpap Cho Trẻ Bị Suy Hô Hấp

21. Ông kế vị tằng tổ phụ là Louis XIV vào thời gian 5 tuổi.

22. Tổ phụ của nước ấy, trưởng tộc Gia-cốp, vẫn nêu gương tốt.

23. Có không ít Tôn Giáo và Phong Tục của Tổ Phụ họ Không

24. Đặc biệt là Áp-ra-ham, tổ phụ của dòng dõi vày Thái.

25. Mang lại ngươi ăn uống phần quá kế của Gia-cốp là tổ phụ ngươi,+

26. 8 cụm từ “qui về chỗ tổ-tông” hoặc gần như nhóm từ tương tự như như “về cùng tổ-phụ”, “về nơi tổ-phụ” thường mở ra trong khiếp Thánh phần giờ Hê-bơ-rơ.

27. Họ không tồn tại đức tin như tổ phụ họ.—Ma-la-chi 3:7.

28. Bọn họ cũng bị bất toàn dt từ tổ phụ là A-đam

29. Ti-be-rơ thừa xa tổ phụ ông trong lamaison.com.vnệc áp bức dân chúng.

30. + 52 gồm nhà tiên tri nào nhưng tổ phụ các người chẳng ngược đãi?

31. Cho dù tổ phụ đầu tiên phản nghịch, họ vẫn có hi vọng nào?

32. “Tổ phụ những ngươi đã nạp năng lượng ma mãng cầu trong đồng vắng, rồi cũng chết.

33. “Tổ-phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết....

34. Tổ phụ của gia tộc này là 1 trong những người có tên hiệu Chí Đức.

35. * Gia Ra Hem La nhắc gia phả của tổ phụ ông, ÔmNi 1:18.

36. + Vậy, A-hi-tô-phe chết và được chôn trong mộ của tổ phụ.

Xem thêm: Điểm Danh Tiếng Anh Là Gì - Điểm Danh Trong Tiếng Anh Là Gì

37. Tóm lại như cố gắng hàm ý cơ hội sống lại cũng rất được mở ra cho những người mà kinh Thánh cũng nói rõ là họ “về khu vực tổ-phụ” hay “an-giấc với các tổ-phụ”.